Wie zijn wij?

De groeperingen AWP en LRR, nu met samen 3 zetels vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland, werken samen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

De LRR (stichting Lokale Regiobelangen Rivierenland) is in 2008 door lokale partijen opgericht partij met als missie de lokale belangen van de burgers te vertegenwoordigen in het waterschapsbestuur en is sindsdien vertegenwoordigd in het algemene bestuur van Waterschap Rivierenland. Bestuurders en Fractieleden zijn leden van een Lokale Partij die ervaren en goed op de hoogte zijn van bestuurlijke en waterschap zaken. Graag willen we als u het interessant vindt met u in contact komen als u als lid van een Lokale Partij de belangen van inwoners wil steunen met uw kennis. 

De AWP Rivierenland is een afdeling van de Algemene Waterschapspartij (AWP), met als doel een lokale, niet politieke inbreng in het waterschapsbestuur te borgen.


Beide partijen hebben tot doel de lokale stem van de burger te vertolken in het bestuur van het Waterschap Rivierenland. Bij de komende verkiezingen komen ze uit onder de naam AWPenLRR. Door deze samenvoeging bundelen beide groeperingen hun krachten voor de komende verkiezingen om zo gezamenlijk de lokale stem in het bestuur in te brengen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Stefan Daamen (AWP) via S.Daamen@AlgemeneWaterschapspartij.nl of Gert Timmerman (LRR) via info@lama.nl.