Plezier met water: bestaande natuur toegankelijker maken voor recreatie

Veel mensen hebben behoefte aan ontspanning in de natuur. Het waterschap heeft veel eigendommen, die echter niet allemaal toegankelijk zijn. De AWP Rivierenland wil de bestaande waternatuur en eigendommen van het waterschap toegankelijker maken om van te genieten door:

  • Het openstellen van dijken en schouwpaden langs sloten en vaarten voor wandelaars, fietsers en ruiters.
  • De vismogelijkheden vergroten: toestaan van vissen op grindgaten aan de rivier, meewerken aan de realisatie van een aantal openbare trailerhellingen aan Maas, Waal, Lek en Linge.
  • Bij vorst meer rekening houden met schaatsen door bemaling tijdelijk te stoppen.
  • Het varen en kano├źn op sloten en vaarten beter mogelijk maken, bijvoorbeeld door hier rekening mee te houden bij nieuwe bruggen.

De AWP wil dat het waterschap actief met andere overheden samenwerkt om meer recreatie mogelijk te helpen maken. Beperkende regels kunnen losser gelaten worden. Meer dialoog met overheden en de recreatiesector is noodzakelijk om zo kansen beter te benutten en als waterschap het verschil te kunnen maken. Mensen houden immers van ons rivierenlandschap en willen dat ook beleven.