Waarom moeten de inwoners van Rivierenland 10 miljoen betalen?

Ons Rivierengebied wordt doorkruist door de belangrijke verkeersaders Betuwelijn, A15, A2, A27 en A 50.  Deze zijn van essentieel belang voor de economie van het gehele land. Ons Rivierengebied bevat 70% van de Nederlandse rivierdijken. Jaarlijks investeert het waterschap 20 miljoen in dijkversterkingsprojecten.  Als inwoner betaalt u stevig mee aan de kosten voor onderhoud en maatregelen om te voorkomen dat door een dijkdoorbraak heel Nederland ‘op zijn gat ligt’.  Deze lasten dienen eerlijker verdeeld te worden. AWPenLRR, lijst 2,  maakt zich sterk voor een eerlijke verdeling van de kosten en gaat zich daar de komende zittingsperiode voor inzetten.