VERZAKKENDE HUIZEN, GROTER PROBLEEM DAN GEDACHT….

Inmiddels blijken in 1/3 e van alle gemeenten bij huizen op kleigrond en veengrond (huizen met name van voor 1970) verzakkingen en scheuren voor te komen vanwege de droogte van afgelopen zomer. Nu kan niemand iets aan die droogte doen, maar waterschappen hebben wel een rol bij de stand van het grondwaterpeil. Dat peil is steeds verder verlaagd omwille van agrarische belangen, zodat men met zware voertuigen het land op kan.  Dat moet anders vindt AWPenLRR. De belangen van bewoners moeten niet minder tellen dan die van bedrijven. Daarom: stem lijst 2 voor waterschap Rivierenland.