Lokaal geworteld bestuur met actieve participatie inwoners

Het gebied van waterschap Rivierenland is heel divers, van lage veengronden in de Alblasserwaard tot hoge zandgronden bij Nijmegen, van grote stedelijke gebieden tot kleine dorpen. Dit betekent dat de uitdagingen waar het waterschap voor gesteld staat lokaal ook heel verschillend zijn. Het waterschap houdt daar nu onvoldoende rekening mee. De participatie bij dijkversterkingsprojecten is de afgelopen periode te kort geschoten: het idee werd gegeven dat de burgers veel inspraak hebben, terwijl dat niet zo bleek te zijn.

De AWP Rivierenland wil dat het waterschap luistert naar wat lokaal speelt zodat in projecten zo veel mogelijk ruimte voor maatwerk ontstaat. Er moet daarnaast in alle projectfasen geluisterd worden naar onze inwoners, duidelijk maken welke mate van participatie mogelijk is en hoe er rekening gehouden wordt met uw mening, zodat we echt wat uit de participatie halen!

De kandidaten op de lijst van de AWP zijn geworteld in de lokale samenleving en weten wat er speelt. De AWP houdt ook via de lokale gemeentelijke politieke partijen een vinger aan de pols. Zo kunnen wij u als inwoner helpen specifieke lokale problemen aan te kaarten.