Belasting voor u als inwoner niet omhoog

De waterschapsbelasting wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van woningen (voor particulieren) en bedrijfspanden (voor bedrijven). De WOZ-waarde van woningen is afgelopen 10 jaar verdubbeld, die voor bedrijfswoningen gelijk gebleven. Burgers zijn daardoor ten opzichte van bedrijven steeds meer waterschapsbelasting gaan betalen. De AWP wil een eerlijkere verdeling van lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven. Het waterschap moet zich om lastenverhogingen te voorkomen verder zoveel mogelijk beperken tot zijn kerntaken.

De AWP Rivierenland wil niet de kosten vooruitschuiven naar de volgende generaties. Wij houden van degelijk werk, van duurzame en toekomstbestendige oplossingen en maatregelen, waarvoor voldoende maatschappelijk draagvlak is. De AWP past goed op uw centen.