Plezier met water

Wij willen recreatie meer ruimte bieden, zoals wandelen en fietsen op dijken en schouwpaden. Bij vorst moet schaatsen mogelijk worden door bemaling tijdelijk te stoppen. Daar wordt nu geen rekening mee gehouden. De waterkwaliteit moet goed genoeg zijn om in te zwemmen. Varen op sloten en vaarten willen we beter mogelijk maken. Het waterschap moet actief met gemeenten samenwerken om meer recreatie mogelijk te helpen maken. Beperkende regels kunnen losser gelaten worden. Meer dialoog met overheden en de recreatiesector is noodzakelijk om zo kansen beter te benutten en als waterschap het verschil te kunnen maken.