2. Lea Manders – LRR

Lea Manders (1956) Arnhem

Als bewoner van Arnhem Zuid staat het me nog helder voor ogen: de dreigende doorbraak van de dijken, waardoor het gehele leefgebied onder water zou komen te staan. Dat was angstig! Afgelopen zomer ervoeren we het omgekeerde: veel te weinig regen en enorme droogteproblemen. Het Waterschap heeft een belangrijke rol bij de waterbeheersing. Maar daarbij moet rekening gehouden worden met vele belangen. De LRR vindt dat de burger in verhouding te veel betaalt en te weinig mee kan denken. Dat is geen onbekend probleem. Ook als gemeenteraadslid in Arnhem (sinds 1998) bleek het geregeld nodig om bewoners te ondersteunen die zich ongezien voelen. Vanuit mijn ervaringen wil ik mij ook actief in het waterschap Rivierenland inzetten om UW stem te vertolken. Het enige bestuur dat effectief kan werken is een bestuur dat zich gesteund voelt door de bevolking. Daar ga ik voor!