Het vertrouwen in de politiek

Het is een wonderlijk spektakel, dat zich landelijk afspeelt. Onder druk van de komende verkiezingen maakt de VVD een beweging naar de burger toe, om energielasten eerlijker te verdelen. De tekst op de site van de overheid: ‘De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken.’ Kortom, u wordt gesust en gaat steeds meer betalen voor een nobel doel: energiebesparing. Het gekke is dat dit kennelijk tot nu toe niet voor bedrijven gold! Betekent de verschuiving van de VVD dat u minder belasting gaat betalen? Of betekent het dat de verhoging minder wordt, waardoor u toch meer gaat betalen? Het blijft nog even onduidelijk. Maar zeker is dat we dit jaar de verhoging wel degelijk fors gaat betalen!

Iets dergelijks speelt ook in waterschap Rivierenland. Bedrijven vervuilen het meeste, maar betalen het minst. Dat is niet alleen een landelijke realiteit, maar ook een lokale! De lokale AWPenLRR lijst 2 waterschap Rivierenland willen dat dit recht getrokken wordt: laat de inwoner minder betalen en bedrijven meer, want dat steunt de bedrijven vast om minder energie te gebruiken.