GELD DIJKVERSTERKING OP: VERKIEZINGSSTUNT?

De AWPenLRR pleit al jaren voor het uitstellen van een deel van de enorme opgave aan dijkversterkingen. Het is immers voor de inwoners niet op te brengen dit nu allemaal uit te voeren. En wie schetst onze verbazing: een paar dagen voor de verkiezingen maken de coalitiepartijen bekend dat ze de dijkversterkingen willen uitstellen! Zie dit bericht in De Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/rivierenland/dijkversterking-rivierengebied-uitgesteld-het-geld-is-op~a86e43f3/  Nemen de coalitiepartijen nu al de standpunten van AWPenLRR over? Het wordt tijd dat er snel extra geld uit Den Haag naar Rivierenland komt om de dijken op orde te krijgen, dit is immers in het belang van het hele land, niet alleen in het belang van onze inwoners. Dus waarom zouden zij het grootste deel moeten betalen?