Gezond water: geen gif, meer natuurvriendelijke oevers

Er zitten schadelijke stoffen zoals landbouwgif, resten van medicijnen, genX en PFAS in ons water. Deze horen daar niet thuis. Ons water moet veilig zijn voor iedereen. De AWP Rivierenland wil dat het waterschap zorgt voor zo schoon mogelijk water waar mens en dier van kunnen genieten. Hiervoor moet vooral worden voorkomen dat gifstoffen in het water terecht komen door deze uit het water te houden. Wij pleiten voor meer voorlichting over medicijngebruik aan inwoners en bedrijven en zetten ons in voor strengere handhaving. Waterschappen zijn traditionele instanties. Er moet meer aandacht voor innovatie en nieuwe technieken zijn, met duidelijke meerwaarde om ons water schoon te maken. De AWP wil dat er meer natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en deze met elkaar tot netwerken verbinden. Groene oevers dragen bij aan schoner en gezonder water. Gezond water geeft een mooiere waternatuur, met meer bloeiende planten langs de waterkant, een rijker insectenleven en een betere visstand. Voordeel voor inwoners én waterleven.

Zie ook deze petitie van de AWP tegen het verlenen van een vergunning voor de lozing van GenX net over de grens van ons rivierengebied.