Duurzaam beheer en onderhoud

Het waterschap Rivierenland zorgt voor vele kilometers aan dijken, wegen en vaarwegen, maar ook voor vele gemalen, stuwen en rioolwaterzuiveringen. Om de betrouwbaarheid van deze structuren en werken te garanderen is een belangrijke taak van het waterschap juiste beheer en onderhoud. Juist beheer met oog voor omgeving en portemonnee. De AWP Rivierenland wil dat het waterschap streeft naar duurzaam beheer en efficiƫnt onderhoud om de belasting op omgeving te minimaliseren en de kosten in toom te houden. De AWP wil dat onderhoudsplanningen vanuit risicogestuurd worden en dat contracten innovatief aanbesteed worden om de uitgaven te verminderen. Ook zullen kansrijke initiatieven en innovaties om energie te besparen of zelfs op te wekken, zoals door omzetting van slib uit rioolwater naar groen gas, versneld moeten worden.