Democratisch bestuur

Het algemeen bestuur van het waterschap is eindverantwoordelijk voor de keuzes die het waterschap maakt. Door de vorming van een coalitieakkoord, door de partijen die het dagelijks bestuur vormen, wordt een deel van het algemeen bestuur buiten spel gezet. Dit is geen democratische besluitvorming. Wij willen een dagelijks bestuur dat de besluiten van het algemene bestuur uitvoert en geen achterkamertjes politiek. De AWPenLRR pleit voor een collegiaal bestuur, waarbij het algemeen bestuur het beleid bepaalt. Zoveel mogelijk op basis van consensus en niet op basis van een krappe meerderheid door coalitiediscipline. AWP en LRR, niet politiek, wel Lokaal. Veel of Weinig Water? Dat raakt ons allemaal!