DE ONDEMOCRATISCHE STRUCTUUR VAN HET WATERSCHAP

Stel u voor dat een kwart van de zetels van de Tweede Kamer, gemeenteraad of Provinciale Staten  gereserveerd waren voor het bedrijfsleven en dat zij daardoor alle speelruimte kregen om hun eigen belangen te verdedigen en maar door te kunnen gaan met vervuilen en vergiftigen….. Wie zou hier niet stijl van achterover vallen? Toch is juist dit het ondemocratische verhaal binnen de waterschappen. En daardoor is de situatie zo dat de burger betaalt, maar het bedrijfsleven bepaalt. Dat vinden wij oneerlijk en onacceptabel. Als funderingen van de huizen van inwoners gaan scheuren door de lage stand van het grondwater, wie draait dan weer op voor die duizenden euro’s herstelkosten? Juist ja… de inwoner zelf. Dat is onrechtvaardig.

Lijst 2, de combinatielijst van twee lokaal gerichte partijen, de Algemene Waterschaps Partij AWP en Lokale Regiobelangen Rivierenland LRR,  zet zich daarom in voor een eerlijke verdeling van de lasten, zodat de vervuiler gaat betalen en de lasten voor inwoners niet verder hoeven te stijgen.