Klimaatadaptatie: wateroverlast voorkomen door water zolang mogelijk vast te houden

Droge zomers, natte winters. En in de zomer kan er lokaal een flinke hoosbui vallen met wateroverlast als gevolg. Wat te doen met al dat water? Het gebied van waterschap Rivierenland is heel divers, van lage veengronden in de Alblasserwaard tot hoge zandgronden bij Nijmegen. Dit betekent dat de uitdagingen waar het waterschap voor gesteld staat lokaal ook heel verschillend zijn. Overal geldt wel dat wateroverlast niet moet worden voorkomen door het water zo snel mogelijk af te pompen, maar door het regenwater zoveel mogelijk voor het gebied behouden, bijvoorbeeld door het in de bodem te laten zakken en daar op te slaan. Bij droogte kan deze voorraad dan weer over het gebied worden verdeeld om bomen, planten en gewassen van water te voorzien. Het water dus niet te snel wegpompen als het ook anders kan. Zo houden we stad en platteland groen en aangenaam.

Het waterschap heeft als overheid een coördinerende rol en werkt samen met provincie en gemeenten om beleid voor waterbeheer te maken. Als AWP vinden we echter dat ook u als inwoner een eigen verantwoordelijkheid heeft: het waterschap moet inwoners bewust maken van dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren om water vast te houden en wateroverlast te voorkomen, bijvoorbeeld door beplanting in de tuin of een regenton.