29. Klaartje de Heus – van Wijk

Ik ben geboren te Meteren en sinds mijn huwelijk wonende te Deil. We hebben samen 3 dochters en 1 zoon. Tevens 10 kleinkinderen en een achterkleinkind. Jarenlang heb ik met mijn man en onze  zoon gewerkt op ons agrarisch bedrijf/ mini-camping /paardenstalling en kleinschalige vleeshandel. Sedert 2016 is het bedrijf van onze zoon en doen wij, mij man en ik nog hand- en spandiensten op het bedrijf.

In de politiek ben ik reeds jarenlang actief. Mijn drijfveer was en is nog steeds iets te kunnen betekenen voor de inwoners van onze gemeente.  Nu voor de Gemeente West Betuwe met  26 mooie kernen ieder met een eigen identiteit! Zoals nog steeds gebeurt kritiek leveren op beleid is zo eenvoudig. Kritiek mag maar steek dan ook  je nek uit om daar verandering in te brengen.

Communicatie met onze inwoners is van essentieel belang om te kunnen begrijpen wat voor hen belangrijk is

Ik zet me dan ook reeds jaren in voor de belangen voor elke inwoner d.m.v. onze inloopavonden en aanwezigheid bij diverse activiteiten, avonden en bijeenkomsten  (waaronder dijkverzwaring) van verenigingen en het bedrijfsleven hier hoor je wat er speelt onder de inwoners en wat hun wensen zijn!