24. Ed Goossens

Mijn naam is Ed Goossens (55) en sinds 2008 met passie actief betrokken bij de lokale gemeentepolitiek. Sinds 2003 woonachtig in Meteren (gemeente West Betuwe) en kom uit de internationale wereld van Logistiek & Dienstverlening. Wanneer je uit het bedrijfsleven komt kijk je toch met wat andere ogen naar de politiek want je wilt immers wat bereiken en liefst een beetje snel. Helaas gaat dat in de (lokale) politiek een stuk langzamer en moet je daar je weg in weten te vinden. Inmiddels zitten we als onafhankelijke lokale partij vanaf 2010 tot heden in het college en durf ik te stellen dat we gezamenlijk toch veel hebben bereikt.

Mijn kandidaatstelling voor het waterschap is mede gebaseerd op het gezamenlijk bereiken van doelen. Veilig samenleven met toekomstig hoogwater is iets waar we samen over moeten nadenken en naar moeten handelen. Dijkversterking is daarbij noodzakelijk voor ons waterrijke gebied. Ook de zorg voor voldoende zoetwater is essentieel naast de inrichting van ons land deze zo klimaatbestendig als mogelijk te maken.

Oplossingen moeten daarnaast betaalbaar blijven, risico’s beheersbaar en communicatie met onze inwoners van een goed niveau!

Water…..we kunnen niet zonder!